עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > תפילין שנפסלו ועוד

תפילין שנפסלו ועוד

 • מה זאת כתיבה כסידרן ומה מקורה?
 • מה בודקים, ומה אי אפשר לבדוק?
 • מי בודק תפילין?
 • מי שהסתבר לו שהניח תפילין פסולות, מה יעשה?


  בגמרא, במסכת עירובין י"ג, רבי מאיר מזהיר את הלבלרים - סופרי הסת"ם, שעליהם להיזהר מאד: "שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת, או מייתר אות אחת, נמצאת מחריב את כל העולם..." ואכן, זה מה שבודקים. יצוין כי טעות בכתיבה שלא נתגלתה ונמכרה כמות שהיא - מכשילה את מקיים מצוות התפילין או המזוזה- בכל יום מחדש, ובמשך תקופה ארוכה... מדובר כאן, אפוא, באחריות כבדה, הן בכתיבה ועוד יותר בבדיקה.

  ישנם דברים רבים שכלל אי אפשר לבדוק, כמו למשל: האם כתב הסופר לשם מצוות תפילין. כל כתיבה וכל עשייה בסופרוּת סת"ם זוקקת הקדשה, ונֻסָּחָהּ הוא: "הריני כותב לשם קדושת תפילין/מזוזה /ספר תורה וכו'' 
  בכתיבת סת"ם, ישנן כמה הלכות ייחודיות:
  לפני כתיבת כל שם משמות ה', יש לומר: "לשם קדושת שם ה'",דהיינו צריך לקדש את הכתיבה ואת הדיו.גם קיומה של הלכה זו אין אפשרות לבדוק. כתיבת סת"ם ללא הקדשה –פוסלת את הכתוב ללא תקנה.
  טיפים לפני קניית תפילין
  מחפש לקנות תפילין חדשות? ראה קטלוג התפילין והטליתות:
  לחץ כאן.

  כתיבה כסדרן: כתיבתן של תפילין ומזוזות חייבת להיות ברצף, כלומר סדר כתיבת הפרשיות מחייב, החל מהפסוק הראשון ועד לאות האחרונה. המקור לכך הוא בדברי הגמרא, הנשענת על המילה "והיו" בפסוק "והיו הדברים האלה" (פרשיית שמע- המתיחסת לתפילין ולמזוזות). על מילה זו הגמרא אומרת: "בהווייתם יהו", כלומר – כפי שנכתבו בתורה - כסדר הופעתן: אות אחר אות.
  על דעת רוב הפוסקים זוהי הלכה מדאורייתא. יש מי שאומר שזהו איסור מ"הלכה למשה מסיני". כך או כך זהו איסור ברמה של איסור מהתורה, וזהו לשונו של הרב גנצפריד, בעל המחבר" קצור שולחן ערוך" בספרו היסודי בנושאי סת"ם 'קסת הסופר':"תפילין ומזוזות צריכין לכתוב אותן כסדרן, ואם כתבן שלא כסדרן ...- פסולין. לכן אם נמצא שחסר אות –אין להם תקנה".
  הלכה זו אוסרת, אם כן, גם לעשות תיקונים שלא תוך כדי הכתיבה. לאור זאת אם צריך, למשל, להאריך רגלה של ו' הנראית כ י', אסור לתקן זאת לאחר שהסופר המשיך ממנה והלאה. גם את הדבר הזה אי אפשר לבדוק .

  לכן ראוי להקפיד מאוד לדעת מי הסופר,או ,לחלופין, לרכוש מוצרי סת"ם רק במקום מהימן.
  מכל מקום, חייבים לקבל לפחות דו"ח בדיקת מחשב. דו"ח זה מבטיח שאין אותיות עודפות או אותיות חסרות, אולם גם בדיקת המחשב לבדה אינה מספקת, רק בדיקה אנושית נוספת תבטיח את שלמות הכתוב כולל היעדרן של אותיות קטועות או כאלו שנוגעות זו בזו .

  מי שנמצאו תפיליו פסולות בבדיקה, האם נחשב הדבר כאילו כל ימיו לא קיים את מצוות הנחת תפילין?  או שמא נאמר גם
  כאן "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה"?
  עקרונית, אפשר לומר שחזקת הכשרות  הראשונית, הייתה בתוקף עד הבדיקה, וכי רק החל מזמן הבדיקה ההלכתית החל הפסול. הדברים נכונים בפסול הנובע משחיקה או מנתק באות. אי אפשר לומר זאת  במקרה ונתגלה שבתפילין חסרה מילה או אות בכתוב, או על מילה עודפת.
  רבנו יוסף חיים מבגדד, בספרו "בן איש חי", פסק שכאשר אדם מקיים מצווה לתומו ולבסוף התברר שמחמת אונס הוא כלל לא קיימה, נחשב לו כאילו קיימה. מאידך גיסא הרב פרנק בספרו "הר צבי" כותב שהיות והיה יכול לבודקן אין הוא נחשב אנוס.
  וכבר כתבו הפוסקים שבמקרה כזה יעשה "תשובה" בלימוד המצווה ופרטיה, או במתן צדקה.

  למשוב לקוחות
  לרכישה: ראה קטלוג התפילין והטליתות:לחץ כאן.
 • למקורות נוספים:

 • מהי בדיקת תפילין
 • הסב, רבינו תם והתפילין
 • בדיקת תפילין  
 • פרטי הלכות ייצור תפילין
 • האות ש' בבית של ראש
 • תפילין בשבת, חינוך לקטן
 • ראה  ערך "תפילין" אנציקלופדיה יהודית באתר דעת.לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
פרשיות תפילין ארוזות כהלכה להכנסתן אל בית תפילין של ראשפרשיות תפילין ארוזות כהלכה להכנסתן אל בית תפילין של ראש
 תפילין שנבדקו אחרי עשר שנות שימוש: המילה -מחר- חסרה בפרשייה.להגדלה -לחץ תפילין שנבדקו אחרי עשר שנות שימוש: המילה -מחר- חסרה בפרשייה.להגדלה -לחץ
פרשית תפילין יד שאותיות ב אינן כתיקנן.כל הפרשייה נפסלה. להגדלה -לחץפרשית תפילין 'יד' שאותיות ב' אינן כתיקנן.כל הפרשייה נפסלה. להגדלה -לחץ
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry