עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > בדיקת מזוזות ותפילין, מה בודקים ואיך?

בדיקת מזוזות ותפילין, מה בודקים ואיך?

מה בודקים בבדיקת מזוזות ובבדיקת תפילין? מה לא ניתן לבדוק בזמן בדיקת מזוזות?

הערה: אינה דומה בדיקת מזוזות ראשונית לבדיקת מזוזות חוזרת. מזוזה שנבדקה בעבר ונמצאה כשרה, אין צורך לברר אם חסרה היא, אות או מילה או שמא היא עודפת בפרט כלשהו.

 א. בעת בדיקת מזוזות או תפילין, היה ראוי לבדוק שהסופר יודע את ההלכות וכתב את המזוזה תוך אמירת: "הריני כותב לשם קדושת מזוזה" וכן "קידש" כל אזכרה ואזכרה- כלומר, אמר נוסח של הקדשה, לפני כל פעם שבה כתב את שם ה'. אך בעת הבדיקה כמובן לא ניתן לדעת זאת. 

 ב.לוודא שהכתיבה כולה נעשתה ברצף, ללא תיקונים מאוחרים-או בלשון ההלכה: "כתיבה כסדרן".- כל זאת אפשר לבדוק רק אם אתם מכירים את הכותב.

ג.לאור  ההערות הקודמות ,בדיקת מזוזות או בדיקת תפילין מתמקדת בדברים הבאים: שהכתיבה נעשתה בכתב, שהוא מנהג אבותיך : אשכנז או ספרד . שכל האותיות קיימות, שלמות, כתובות כהלכתן (בהרבה מקרים המזוזות הזולות והקטנות כשרות בדיעבד מאוד, אם בכלל.)– כל חלקיהן מחוברים ואינן נוגעות באחת מ"שכנותיה."- כלשון ההלכה  צריכה להיות "מוקפת גויל".
.
ד. שהכתיבה, בצמוד לקו השרטוט בשורה. זאת משום שאחת מהלכות למשה מסיני, שמזוזה תהיה משורטטת בחריטה על תשתית הקלף לפני הכתיבה. לפיכך צריך לכתוב מיושר ובצמוד לקו השרטוט. הלכה זו אינה מחייבת בכתיבת תפילין.
 להזמנת בדיקת:  תפילין / מזוזות ,
  לקטלוג מזוזות 
  לקטלוג תפילין

ה.בדיקת מזוזות כוללת גם בדיקה שהדיו אינו דהוי. אפשר לחדש דיו דהוי, כל עוד ממשותו ניכרת. אך נתקים או סדקים רחבים, בחלקי אותיות, אין לתקן אלא במקרה וצורת האות עדיין עליה. לדוגמא ו' שנקטעה ברגלה, היא י' ומבחינה הלכתית אין אפשרות לתקנה.(נובע מן ההלכה שהכתיבה של מזוזה או תפילין חייבת להיות לפי  סדר כרונולוגי: "כתיבה כסידרן")

ו. שהאותיות המתוייגות, יהיו עם תגיהן עליהן. תגים אלו חייבים להיות מחוברים ל"גג" האותיות ולא תלויים באויר, ומאידך גיסא, התגים עצמם צריכים להיות מופרדים זה מזה, שמא בהידבקם זה לזה ייצרו צורת אות ש' מעל האות.

ז. שאין אותיות או מילים מיותרות. זה המקום להעיר, שישנן מספר מילים שונות בטקסט המזוזה המופיעות בכתיב שונה במקומות השונים של הופעתן, כגון : מזזות –ב"שמע" ומזוזות ב-"והיה אם שמע" או טטפת בשמע וטוטפת ב"והיה".

ח. שאין "נתקים או "חיבורים" בין מילים. לדוגמא, לא פעם אפשר למצוא מילים שבהן נוצר רווח גדול מידי בין האותיות, כגון: במקום " על לבבכם "נכתב על לב בכם או במקום: "לאהבה", מופיע לאה בה. וישנם מצבים שבהם נעשה חיבור בין שתי מילים נפרדות ומתקבלת מילה אחת ארוכה.
יצויין כי ישנם במצבים אלו גם מקרים גבוליים, הדורשים התייעצות עם גורם מיומן ומנוסה, כדי להחליט אם לפסול או להכשיר מזוזה כזו או פרשיות תפילין כאלו. מצבים מסוג זה 'מאפשרים', קביעות שונות בין בודקים שונים. כלומר ייתכן שבבדיקת המזוזה הפעם המגיה הכשיר אותה ולעומת זאת בבדיקה חוזרת, מגיה אחר פסל אותה, אף שלא קרה דבר באיכות הכתב בין הבדיקות של אותה מזוזה.

ט. בדיקת מזוזה או תפילין כוללית גם בדיקת הקלף לוודא שאין נקבים בקלף הצמודים לאות. נקב כזה פוסל. כלשון ההלכה :"העדר הקפת גויל" .
פעמים רבות ניתן להציל פסול זה, ע"י גירוד מקצת הדיו מסביב לנקב. (נקב בקלף שאינו נוגע בדיו שח אות -אינו פוסל.

מעניין מאוד ומפתיע, שלמרות החובה לכתוב מזוזה או תפילין כסדרן, אות אחר אות ללא אפשרות לתקן, בכל זאת מותר ואפשר ל"גשר" או ל"הפריד", בין קטעי מילים ול"ייצר" את המילה הראויה. לדוגמא במקרה הנ"ל לב בכם . אפשר להאריך את האות ב'-בשלבים- ולהשלים את הטעון תיקון למרות שבכך "יוצרים" מילה חדשה, ולכאורה אין כאן כתיבה כסדרן. יש לכך משמעות "רוחנית" מעניינת ביותר, חשוב שיהיו כל האותיות כסדרן וזאת מצד סגולתן, ואילו המילים, אפשר שיווצרו גם אחר כך...
להזמנת בדיקת:  תפילין / מזוזות 
  לקטלוג המזוזות 
 
לקטלוג תפילין וטלית.לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
פרשיית תפילין בכתב מהודר מאוד שבבדיקת תפילין אחרי כמה שנים נמצא שהמילים לא יאכל חמץ נכתבו פעמייםפרשיית תפילין בכתב מהודר מאוד שבבדיקת תפילין אחרי כמה שנים נמצא שהמילים 'לא יאכל חמץ' נכתבו פעמיים'
מזוזה שבבדיקה נמצא שנפלו אותיותיהמזוזה שבבדיקה נמצא שנפלו אותיותיה
מזוזה שמעולם לא היתה כתובה כראוי, להגדלה - לחץמזוזה שמעולם לא היתה כתובה כראוי, להגדלה - לחץ
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry