עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > מזוזה - מיקומה וברכתה

מזוזה - מיקומה וברכתה

 •  היכן צריך לשים מזוזה?
 • מה כתוב במזוזה?
 • מה מברכים על המזוזה? מתי מברכים עליה?
 • מה עדיף – קלף מזוזה קטן או קלף מזוזה גדול? האם ניתן לקצר את שולי המזוזה?
 • מה היא הגדרת שער לצורך חובת קביעת מזוזה עליו?
 • האם מותר לכתוב מזוזה בכל שפה?  הטקסט של המזוזה הוא פרשיית "שמע ישראל" ופרשיית "והיה אם שמע".
  חובת כתיבתה בעברית, בכתיבה ידנית, ועל קלף כשר.
  בשלחן ערוך (יו"ד רפ"ה, א) נאמר: "כל הזהיר במצות מזוזה, יאריכו ימיו וימי בניו, ואם אינו זהיר-יתקצרו." מקור הדברים בגמרא במסכת שבת.
  האם יש קשר, בין דיני מזוזה לסיפור נתינת הדם על מזוזות בתי ישראל ביציאת מצרים? האם המזוזה הינה זכר לציווי שנצטוו אבותינו במצרים, לתת דם על מזוזות בפתחי בתיהם, כדי ש "ייפסח" המשחית? ייתכן , אף שהדבר, לא מופיע מפורש בכתובים.
  דורשי רמזים, אף דרשו את המילה מזוזות, כהיפוך אותיות של המילים: זוז מוות. ואת האותיות ש.ד.י. כראשי התיבות  שומר דלתות ישראל. על כל פנים, אותיות אלו הן אחד משמות ה,' שאין לבטאן בשפתיים שלא בעניינים של קדושה .
  למרות כל האמור כאן, חשוב להדגיש: המזוזה איננה קמיע.
  זכור לי מעשה באישה אחת, ששאלה אותי, אחרי בדיקת המזוזה היחידה בביתה, האם ה"סגולה", של המזוזה, פועלת גם בחדרי הבית פנימה. השבתי לה, שזו הלכה ולא "סגולה".
  כמו כן השבתי לה שלהלכה, צריך לקבוע מזוזה בכל מקום שיש בו פתח של חדר "נקי" .
  על כך השיבה לי כי אצלה, המקלחת והשירותים נקיים מאד...
  כל מקום שיש לו, צורת פתח מצריך לשים בו מזוזה . הגדרה זו לפעמים אינה מספקת. העדר דלת, אינה פוטרת מחובת מזוזה, לפחות מדרבנן. בדלת או מחיצה נפתחת שאין בה – משקוף עליון-או קורה כל שהיא אין צורך במזוזה.
  אכסדרה של עמודים, איננה מקבץ של פתחים, ולכן "פתחיה" פטורים מקביעת מזוזות בהם 
 • מיקום המזוזה – במשקוף הנמצא מצד ימין לנכנס אל החדר, בגובה 2/3 מגובה משקוף "רגיל". המזוזה נקבעת במצב זקוף או מלוכסן מעט, צדו העליון של בית המזוזה כלפי הנכנס לחדר.
  יציאה למרפסת, איננה "כניסה" למרפסת, ולכן בפתח זה תיקבע המזוזה מימין לנכנס אל הבית מהמרפסת כמו כל כניסה אחרת לבית. במרפסת מקורה, ישנן דעות שהנכנס אליה, כאילו נכנס לחדר ואז אם כן תוצב המזוזה מימין לנכנס למרפסת.
  בחדר שיש בו שתי כניסות – הכל לפי השמוש התכוף יותר בפתח.
  חדר שאין בו ארבעה מ"ר, נטו, כגון "חדר ארונות", פטור ממזוזה.
  חדר צר וארוך אף שיש בו ארבע מ"ר, יש אומרים, שאם אין בו רוחב ארבע אמות-כשני מטר-אינו מצריך מזוזה. לפיכך בחדר כזה ישים מזוזה בלא ברכה .
  שער ובית שער, מצריכים קביעת מזוזה מדין הכתוב: "ובשעריך".
  הגדרה של שער, אינה מסגרת דקורטיבית בפתח החצר, אלא כניסה הנתונה בתוך גדר , שאי אפשר לעבור אל המתחם שהגדר מקיפה אותו אלא דרכה, ויש לה ,כאמור, צורת פתח, כולל משקוף עליון ודלת השער מגיעה עד המשקוף האופקי .
  "בית שער" משמעו מעין "בוטקה" של שומר. מקום כזה חייב במזוזה, גם אם הוא קטן מארבע מ"ר. לפיכך, מבואה קטנה עם משקוף, לפני כניסה לבית, זקוקה למזוזה, בגלל הגדרתה כבית שער.
  מזוזה, יש לקבע ולא לתלות בצורה מידלדלת. זהו גם נוסח הברכה –אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה".
 • את המזוזה מגלגלים מסופה לתחילתה, משמאל לימין כלפי פנים הקלף. רצוי להגן עליה מרטיבות באמצעות כיסוי, כגון ניילון, צלופן וכד'. אין לגלול את המזוזה כך שהכתב ייראה מבחוץ: "כבוד אלוקים הסתר דבר".

  לא פעם, אנשים מבקשים לקנות מזוזות הכתובות על קלף קטן, רק מפני שהם רכשו או קבלו במתנה, בית מזוזה מעוצב יפה, אך קטן בגובהו. כדאי לדעת שמזוזה בגובה 10 ס"מ ומטה, אמורה להיות יותר יקרה  בגלל הקושי להקפיד על כתיבה מהודרת בגופנים כה זעירים.
  אין לחתוך את שולי המזוזה. אחר שהסתיימה כתיבתה,כל הקלף נתקדש בקדושת המזוזה ולכן אסור לחתוך ממנה דבר.
  להזמנת מזוזות /לקטלוג המזוזות

עוד בנושא ראו:

 • היכן חייבים במזוזה
 • טיפים לרוכש מזוזות
 • בדיקת מזוזות מתי ?
 • מהי בדיקת מזוזות ותפילין
 • מזוזה באתר "דעת"

  לקטלוג המזוזות                                   לטופס התעניינות ולהתייעצות
 • לראש העמוד
  שלח לחבר
  הדפס עמוד
  הוסף למועדפים
  מיקום מזוזה בשני שליש גובה המשקוף, מימין לנכנס. המזוזה מוטית מעט פנימהמיקום מזוזה בשני שליש גובה המשקוף, מימין לנכנס. המזוזה מוטית מעט פנימה
  כיוון גלילת מזוזה מסופי השורה, משאל לראשית השורותכיוון גלילת מזוזה מסופי השורה, משאל לראשית השורות
  שער לחצר מוקף בחומה או גדר ויש לו משקופים מכל צד, נחשב לשער שצריך לשים בו מזוזה לפי הכתוב בתורה על מזוזות ביתך ובשעריך.להגדלה הקלקשער לחצר מוקף בחומה או גדר ויש לו משקופים מכל צד, נחשב לשער שצריך לשים בו מזוזה לפי הכתוב בתורה 'על מזוזות ביתך ובשעריך'.להגדלה הקלק
  כתיבת מזוזה ,טקסט מזוזה המקורי - מתחת לשולי הקלףכתיבת מזוזה ,טקסט מזוזה המקורי - מתחת לשולי הקלף
  שער עם חצר מגודרת ללא קורה אופקית -אינו נחשב לשער שצריך לשים בו מזוזהשער עם חצר מגודרת ללא קורה אופקית -אינו נחשב לשער שצריך לשים בו מזוזה
  מזוזה - פסולה.להגדלה - הקלק. חסרה אות נסה למצוא - בשליש התחתון.מזוזה - פסולה.להגדלה - הקלק. חסרה אות נסה למצוא - בשליש התחתון.
  עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
  יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry