עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > היכן צריך לקבוע מזוזה?

היכן צריך לקבוע מזוזה?

 • באילו חדרים צריך לשים מזוזות ?
 • האם יש הבדל בין חובת מזוזה במקום מגורים לבין עסקים ומשרדים ?
 • האם שוכר דירה/חדר, חייב לשים מזוזות?
 • האם בית כנסת פטור מקביעת מזוזות?
 • מה ההבדל בין מזוזה בחו"ל לחובת מזוזה בארץ?
 • מה היא דירת ארעי הפטורה ממזוזה?
 • מדוע מצוות מזוזות נזכרת בתורה לראשונה רק בספר דברים?
 • באילו חדרים אסור למקם מזוזה?
 • האם ניתן לקחת בסוף השכירות את המזוזות?

  מהפסוק :"על מזוזות ביתך ובשעריך", לומדים, כי בבית המקדש לא היו מזוזות, משום שאין הוא בגדר "ביתך", ולכן מעיקר הדין גם בתי כנסת, הנחשבים "מקדש מעט", פטורים ממזוזה. לעומת זאת בית מדרש, מחייב במזוזה, משום שלומדים, אוכלים ולפעמים גם ישנים בהם, וממילא הוא מקבל צביון דומה לשל מקום מגורים. כיום כל בתי הכנסת נחשבים לבית מדרש ואם כן מצריכים מזוזות בפתחיהם.
  ראוי להדגיש שגם מבנה משותף, מחייב מזוזות והדברים נכונים גם בבתי דירות במקומות המשותפים.
  דירת עראי פטורה, ולכן סוכה, אוהל וכד'- פטורים. ומהי הגדרת ארעי?
  הנכנס לגור בבית בחו"ל, פטור ממזוזה במשך 30 הימים הראשונים .

  לעומת זאת בארץ ישראל, חייב אדם במזוזה, מיד כשנכנס לגור במבנה מגורים כלשהו, וזאת משום חיבת יישוב הארץ. (תלמוד בבלי מנחות מד.) רש"י במקום מבאר כי מאחר שכבר השקיע במזוזה (כסף רב), ומאחר שאסור לו לקחתה עמו למקום אחר, יימלך בדעתו להישאר בבית זה... או לפחות יהיה לו הרבה יותר קל למצוא שוכר חלופי לבית, בגלל היות המזוזה שם, ונמצאת ארץ ישראל מיושבת. נופת צופים....
  לעניין הלכה זו, האיר את עיניי הרב יואל בן נון, שפרשיות המזוזה "שמע" "והיה אם שמע" נאמרו לראשונה רק בספר דברים, וזאת אולי כדי ללמדנו, שבהיות ספר דברים, עוסק כל כולו בענייני הארץ, הרי שהמושג "ביתך" חל בעבור איש ישראל דווקא בארץ ישראל!!!

כל חדרי הבית, אף אם השימוש בהם אקראי, חייבים לקבוע בהם מזוזות, כולל פתחים שכלל אין עוברים בהם.
עוד הגדרת " דירת ארעי"- המתארח באופן זמני במקום שאין בו מזוזה. בנסיבות אלו גם אם מדובר בדירה שבארץ ישראל, אינו חייב במזוזה.

חדרי משרדים ופתחי חנויות, שאין שוהים שם בלילות, מעיקר הדין פטורים מלקבוע בהם מזוזות, שהרי בפרשיות הציווי במזוזה נאמר "בשכבך ובקומך", ומזה לומדים, כאמור, שבבית שאין ישנים בו אין חיוב לקבוע מזוזה.
לדעת רוב הפוסקים, הפטור לחנויות שמוזכר בשלחן ערוך, מתייחס לחנויות זמניות בירידים ואילו חנויות ששוהים בהם שעות רבות ואף אוכלים בהם, מקבלים מעמד של בית המצריך קביעת מזוזה. לפי רוב הפוסקים אין מברכים על קביעת המזוזה במקום כזה.

מקום שאין חובה לקבוע בו מזוזה, אפשר להקל ולקבוע בו מזוזה ברמת כשרות נחותה יותר. לא מהודרת.

שוכר דירה חייב במזוזה
. ובגמר השכירות אין להשאיר את המקום ללא מזוזות. עם זאת אפשר לחייב בעלותן את השוכר הבא. לפי הפוסקים הספרדיים אין לכפות תשלום על השוכר הבא. לחלופין אפשר להמירן במזוזות מהודרות פחות.
עצה מעשית נוספת: אם יש מזוזות בבית שאליו הנכם נכנסים בשכירות, הסירו אתו המזוזות וקבעו מזוזות משלכם בדוקות כראוי. ביום שתעזבו למקום אחר חיזרו למצב המקורי. קחו עמכם את קלף המזוזות שרכשתם והחזירו, אף בלא לבדוק, את המזוזות של המשכיר למקומן.
להזמנת מזוזות ולקטלוג המזוזות 


עוד בנושא ראו:

 • טיפים לרוכש מזוזה
 • מזוזה - מיקומה וברכתה
 • בדיקת מזוזות מתי ?
 • מהי בדיקת מזוזות ותפילין

                                    לטופס התעניינות אנו נשוב גם טלפונית

    • לראש העמוד
  שלח לחבר
  הדפס עמוד
  הוסף למועדפים
  בית מזוזה מזכוכית -מיקום בשני שליש גובה המשקוף-כראבית מזוזה מזכוכית -מיקום בשני שליש גובה המשקוף-כרא
   מזוזה בכתיבה מהודרת -אשכנז מזוזה בכתיבה מהודרת -אשכנז
   מיקום מזוזה-מימין לנכנס בגובה הכתף מיקום מזוזה-מימין לנכנס בגובה " הכתף"
  מקבץ עמודים הנושאים את הגג ,אינו נחשב למקבץ פתחים ולכן אין צורך לשים בהם מזוזות. להגדלה הקלקמקבץ עמודים הנושאים את הגג ,אינו נחשב למקבץ פתחים ולכן אין צורך לשים בהם מזוזות. להגדלה הקלק
  אכסדרה של קשתות ,אינה נחשבת למקבץ פתחים ולכן אין צורך לשים במקום כזה מזוזות. להגדלה הקלקאכסדרה של קשתות ,אינה נחשבת למקבץ פתחים ולכן אין צורך לשים במקום כזה מזוזות. להגדלה הקלק
  עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
  יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry