עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > האות ש' בבית של ראש

האות ש' בבית של ראש

 • מדוע יש בתפילין של ראש הטבעת שי"ן"?
 • מדוע לאחת מהשי"נים ארבע "זרועות" במקום השלוש, באות הרגילה?
 • מדוע גניזת בתי תפילין פסולים, של ראש, שונה ברמת הגניזה מבית של יד ?

  על הפסוק בספר דברים:" וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" אומרת הגמרא במנחות לה: "אלו תפילין שבראש".
  לכאורה תמוה העניין. כיצד ניכר בתפילין של ראש כי שם ה' נקרא עלינו?

  התשובה היא, שאכן בתפילין של ראש מופיע שם ה'.
  כידוע, אחד משמות ה' שאין למחקם אך מותר לאומרם. הוא :  שדי, וה"שי"ן" המוטבעת בשני צדי הבית של ראש היא ראשיתו של שם זה, ולפיכך אפשר לראותה כמייצגת. שאר האותיות מופיעות באופנים אחרים ובמקומות אחרים בין חלקי התפילין: האות "דל"ת" מעוצבת באמצעות הקשר של רצועת הראש – הקשר המונח על העורף, ואת האות "יו"ד" נגלה בקשר של רצועת היד, בצמוד לבית של יד. כל זאת על פי הלכה למשה מסיני. הדברים יפורטו בהמשך.

  בבית התפילין של יד, לעומת זאת, אין הטבעה כל שהיא על פני הדפנות. כולן חלקות.
  מסיבה זו יש גם הבחנה בין רמת הגניזה של בית יד לעומת זו של בית ראש. כאמור, בית של ראש יש בו חלק משם ה', ולפיכך לכשיפסל הוא ייגנז,יחד עם קטעי קלף שיש בהם "שמות". (כלומר שמותיו של הקב"ה, שיש לנהוג בהם קדושה), ואילו בית של יד ייגנז בגניזה קלה יותר.

  הטבעת ה"שי"ן" בתפילין של ראש נמצאת משני צדיו, אך בצד אחד מופיעה "שי"ן" חריגה, "שי"ן" בעלת ארבע זרועות. מה עניינה של "שי"ן" מיוחדת זו?
  יש אומרים שהיא כנגד שלושה אבות וארבע אמהות, ויש אומרים, שאפשר למצוא בעניין זה רמז למה שאמור בתורה על טיבו המיוחד של הכתב בלוחות הברית, שנאמר: "חרות על הלוחות" או "מזה ומזה הם כתובים". ואכן מה הקשר בין התפילין של ראש לבין הלוחות?
  מעיון מדוקדק ב"שי"ן" הזאת עולה כי לפנינו "שי"ן" רגילה אך "משוקעת", כלומר, בין ארבע זרועותיה ישנם שלשה מרווחי אוויר, ואלה יוצרים "שי"ן", שהיא עשויה גם ממרווחי אוויר וגם משלוש הזרועות החרוטות בעומק, ב"קרקעית" של פני דופן הבית. קיבלנו, אפוא, נוסף על ה"שי"ן" הבולטת מעל פני הדופן, עוד "שי"ן" של עומק.

  לאמור: הביטוי "מזה ומזה הם כתובים" פירושו, שמאופיין המיוחד של האותיות שבלוחות הברית, אנו אמורים ללמוד על אופיו המיוחד של לימוד התורה. נלמד כי אין די בלימוד ראשוני ושטחי בלבד, של "פני " הדברים שבה אלא עלינו לסגל לעצמנו ראייה נוספת, מעמיקה, ובה נגלה תגליות חדשות בתורה, דברים שלא התגלו לנו בראייה שטחית ראשונית. כמו שין זו, שהיא בעלת פני שטח "רגילים", אבל נוסף על כך, כאמור, היא בעלת "עומק". כל אלו הם גילויים מפתיעים, שאינם ניכרים בהסתכלות ראשונית בצורתן של התפילין, ובעצם בחיים בכלל....
לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
בית תפילין ראש עם ש לפני צבע .מעור גסהבית תפילין ראש עם ש' לפני צבע .מעור "גסה"
בית תפילין ראש ואות שבית תפילין ראש ואות ש'
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry