עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > קצת על כתיבת סת"ם

קצת על כתיבת סת"ם

 האם כתיבת סת"ם – מקצוע שילך וייעלם בעידן המחשב?
מהו איסור "חק תוכות"?
האם נשים יכולות להיות סופרות סת"ם?
האם נשים פטורות ממזוזה?
מה הן האותיות ש.ד.י. מעבר למזוזה?

התשובה לשאלה הראשונה היא חד משמעית - לא. להלן הפירוט: המקור לחובה של כתיבת ספר תורה הוא "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" (דברים ל"א י"ט) , ומהמילה "כתבו", נלמדת החובה לכתוב, ולא להדפיס, או לצלם, או לסרוק, וכל כיוצא באלו. וכן הוא בעניין תפילין ומזוזות, אשר עליהן אנו מצווים: "וקשרתם... וכתבתם על מזוזות... למען יאריכון ימיך..."כתיבה, כאמור, איננה הדפסה, אלא כתיבה ביד של כל אות ואות, בשלבים. לכן גם אסור לחקוק אותיות "איסור חק תוכות" - למשל "רי"ש" ו"נו"ן" שנדבקו בגגן ובצירופן יחד יצרו את האות "תי"ו", או "כ"ף" וו"ו שנגעו זו בזו ויצרו את האות "מ"ם", אסור לנתקם באמצעות חריטה, כי כך נוצרות אותיות בחקיקה ולא בכתיבה. ראה גם "תחומין" כרך כב' מאמר מפורט.
נשים מנועות מלהיות סופרות סת"ם, ומקישים זאת מן הכתוב: "וקשרתם... וכתבתם": מקיש קשירה לכתיבה: רק מי שחייב בקשירה חייב בכתיבה, ומפני שבאותו הקשר, של חובת התפילין, מוזכרות גם המזוזות וגם "ושיננתם לבניך", כלומר עניין חובת לימוד התורה לבנים דווקא, משום כך היות האישה מנועה מלכתוב תפילין חולש גם על היותה מנועה מלכתוב מזוזות וספרי תורה.
עם זאת, אישה יכולה לכתוב לנשים מגילת אסתר, מפני "שאף הן היו באותו הנס".
נשים כמו גברים חייבות במזוזה על פתח ביתן, שכן במזוזה כתוב"למען ירבו ימיכם וימי בניכם"והרי נשים כאנשים צריכות חיים.
לא פעם נשים מופתעות לשמוע, שהן יכולות לקבוע ולברך לבדן מזוזות בבתיהן.
יש אומרים שאותיות "שׁי"ן" "דל"ת" ו"יו"ד", המהוות את אחד משמות ה' שאין לאומרם, הנכתבות על גבי בית מזוזה, הן גם ראשי התיבות שומר דלתות ישראל.
לפי מנהג רוב עדות ישראל, מוסיפים בתחתית המזוזה –בצידה החיצוני כיתוב "מוזר": כוזו במוכסז כוזו, מה פירוש המשפט הזה? ובכן אין זה משפט אלא מקבץ אותיות הנכתבות מעבר לאותיות שם ה' בשבראש המזוזה מול השמות הבאים: ה' אלקינו ה. אלו הן האותיות הבאות בסדר אלף בית. אבאר דברי. שם ה' שם הויה מתחיל בי' האות הבאה בעברית הינה כ' לכן מול האות הראשונה י' ייכתב מאחור כ' וכן הלאה בסדר זה . הרעיון העקרוני שמקובל להסביר כאן הוא ,שרישום אותיות אלו, בא להראות ששמות ה' כאילו "תופסות מקומן גם מעבר לקלף".
לקטלוג המזוזות  לקטלוג התפילין והטליתות:לחץ כאן .לטיפים בנושא ספר תורה

 • למקורות נוספים:

 • מהי בדיקת מזוזה ותפילין
 • הסב, רבינו תם והתפילין
 • בדיקת תפילין  
 • פרטי הלכות ייצור תפילין
 • האות ש' בבית של ראש
 • תפילין בשבת, חינוך לקטן
 • ראה  ערך "תפילין" אנציקלופדיה יהודית באתר דעת. • לראש העמוד
  שלח לחבר
  הדפס עמוד
  הוסף למועדפים
  כתיבת מזוזה,להגדלה - לחץכתיבת מזוזה,להגדלה - לחץ
  דוגמת כתב שגוי -אותיות ב לא תיקניות,בצילום פרשיית תפיליןדוגמת כתב שגוי -אותיות ב' לא תיקניות,בצילום פרשיית תפילין
  עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
  יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry