עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > תפילין שבת ואומות העולם

תפילין שבת ואומות העולם

שבת תפילין ואומות העולם


בכמה וכמה מקומות מוצאים אנו זיקה בין התפילין והשבת.

כידוע אין מניחים תפילין בשבת ובחג. מדוע?

בכל מקום שכתובה בתורה מצוות התפילין,מודגש שהתפילין הינם אות.
הנה בכל ארבעת המופעים של מצוות התפילין נאמר כך: "וקשרתם לאות על ידך" . "והיה לאות על ידכה", "והיה לך לאות על ידך" "וקשרתם אותם לאות על ידכם".
גם השבת הינה אות. ככתוב (בספר שמות לא' פסוק יז): "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם" .
אין מניחים תפילין בשבת כי השבת מייתרת את הצורך בתפילין מאחר והיא עצמה "אות". אין כאן דרשה של מילה מול מילה, אלא ישנה כאן מהות מול מהות כפי שיתבהר להלן.
בפרשת כי תבא בספר דברים בפסוקי הברכה (בפרק כח פסוק י') נאמר: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" על כך אומר רבי אליעזר הגדול בגמרא (מנחות לה:)" אלו תפילין שבראש". כלומר, האות ש' המוטבעת בבית התפילין של ראש הינה חלק משם ה: שד"י וזהו הסימן לכל עמי הארץ ששם ה' נגלה עלינו וייראו מאיתנו.
בספר שמות בפרשת כי תשא פרק לא פסוק יג' נאמר:"...אך את שבתותי תשמורו כי אות היא ביני וביניכם, לדעת כי אני ה' מקדישכם". לכאורה המילה 'לדעת' אינה מובנת או אף מיותרת. רש"י במקום מסביר את המילה לדעת, באופן מאוד מפתיע: 'לדעת האומות בה כי אני ה' מקדישכם'. הנה כי כן, הן התפילין והן השבת הינן אות לאומות העולם. כלומר השבת פועלת את פעולתה כמו התפילין. שניהם מעוררים עניין בקרב אומות העולם וזו אכן אחת ממטרותיהם. ממילא מובן שאין צורך להניח תפילין בשבת. השבת היא אור גדול הפועל את אותה הפעולה שהתפילין עושים בימות החול. כשיש שמש אין צורך בפנס.
זו גם הסיבה שאין מכסים ומסתירים את התפילין של ראש בבחינת 'וראו כל עמי הארץ'. תפילין של יד לעומת זאת, מותר לכסות וכך גם עושים בהורדת שרוול או בכיסוי מגן לשמירת הפינות. על התפילין של יד נאמר:" והיה לך לאות על ידך'. מאחר וזה לך בלבד לפיכך ניתן לכסות.
אולי גם ניתן לומר שכך גם סדר הנחת תפילין. תחילה מניחים תפילין של יד כדי שחשיבות התכנים של מצווה זו יופנמו תחילה אצלי באופן פרטי- לך לאות'  ורק אחרי כן ניתן להניח את התפילין של ראש  שתכליתם הינה בבחינת הודעה לאומות העולם. 
לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
בתי תפילין, על בית ראש, חקוקה האות שבתי תפילין, על בית ראש, חקוקה האות ש'
תפילין של ראש אין מכסים ומסתיריםתפילין של ראש אין מכסים ומסתירים
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry