עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > התגים באותיות הסת"ם

התגים באותיות הסת"ם

 •  מדוע ישנן תגים וכתרים לחלק מאותיות הסת"ם?

  כל מי שמביט במזוזה או בספר תורה, מגלה מייד שהאותיות שונות במשהו ,יש לחלקן 'כתרים'. המקור לכך מפורט בגמרא במנחות כט: "אמר רב יהודה אמר רב , בשעה שעלה משה למרום ,
  מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו , רבש"ע מי מעכב על ידך ? אמר לו:
  אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו , שעתיד לדרוש על כל קוץ
  וקוץ תילין תילין של הלכות ".
  כאן ישנן סודות שעליהם אמון רבי עקיבא , היחיד שיצא בשלום מהפרד"ס. על כל פנים, התגים
  הינם חלק בלתי נפרד מהלכות הסת"ם.
 • מה הם התגים? , היכן הם מופיעים ?
 • מה מידת החומרה בחובת כתיבתם?
 • א. האם חסרון תגים פוסל כמו חסרונה של אות?
 • ב.האם תגים מחוברים יכולים לפסול את הכתיבה ?

  ראשית, חשוב להבהיר שחסרון תגים, לפחות לפי חלק מהפוסקים, אינו פוסל, אך טעון תיקון והוא בר תיקון גם בתפילין ומזוזות, שבאשר להן ישנה הלכה מיוחדת כפי שיוסבר להלן.
  אפשר לתייג את האותיות, אחרי גמר השלמת הכתיבה גם בתפילין ומזוזות, אף על פי שכתיבתן צריכה להיעשות ברצף אחד או כלשון ההלכה:"כתיבה כסדרן".

  ספר תורה שחסרים בו תגים
  , אין לקרוא בו, אך אם התגלו בו אותיות ללא תגים אין צורך להחליפו באמצע קריאה.
  מכל מקום, יש להקפיד שבכל כתיבת סת"ם יהיו תגים כנדרש.אם נמצא במזוזה או בפרשיות תפילין חסרון תגים, צריך להוסיפם.

  ואלו הן האותיות המתויגות ב"כתרים", על פי המפורט בגמרא, מנחות כט: -שעטנז גץ. מדובר בשלשה קוים דקים וקצרים, על ראשו של כל אחד מהם עיגול קטן, והם מתנוססים כדגלים על ראשה של האות. באותיות ש' ע' צ וט' יופיעו התגים מעל לזרוע השמאלית שבאות.
  מאחר ותגים אלו הם חלק מהאות , ממילא צריכים הם, להיות מחוברים לגג האותיות, ויש להקפיד שיהיו מופרדים זה מזה .
  לא אחת קורה, שתגי אותיות זין סמוכים זה לזה ונוגעים זה בזה, וכך, ביחד, יוצרים את האות חי"ת, כי האות ח' בכתיבת סת"ם, נראית כשתי אותיות ז' מחוברות באמצעות גשרון מעליהן. זה המצב שעלול להיווצר, לדוגמא, במילה "מזזות". בתפילין ובמזוזה מצב כזה פוסל את האות ללא תקנה.
  ישנם סופרים, שיוצרים את שלושת התגים האלו כצורת האות ש', או שמציירים אותם תלויים באוויר. מצב זה גרוע יותר מעדר תגים, כי יש בזה מעין הוספת אותיות לטקסט.

  באותיות ב' ד'ק' ח'י'ה נוהגים לתייג תג יחיד. העדר תגים אלו מגדיר את הכתיבה רק , כפחות מהודרת.
  שאר האותיות: מ'ל'א'כ'ת ס'ו'פ'ר, אינן מתויגות.

  "קישוטים" נוספים המקובלים: לשיטת האשכנזים, ראוי לכתחילה לכתוב את אות ה-ל' כך שיהיו בראשה "קוץ" אחד או שנים.
  לטיפים בנושא ספר תורה ,למשוב לקוחות קודמים


לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
דוגמת צורת אותיות סתם ותגיהן לפי כל הנוסחיםדוגמת צורת אותיות סת"ם ותגיהן לפי כל הנוסחים
מגילת אסתר בכתב מהודר אומנותי (ניתן להזמנה)-אותיות עם תגים כהלכתןמגילת אסתר בכתב מהודר אומנותי (ניתן להזמנה)-אותיות עם תגים כהלכתן
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry