עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > > פרטי הלכות ייצור תפילין

פרטי הלכות ייצור תפילין

 • מהיכן נלמדים הלכות ייצור תפלין ?
 • פגם של חגירת צפורן בתפילין –פוסל. מה הכוונה? 

  מצוות תפילין  מופיעה בתורה בארבעה פסוקים קצרים בלבד. למעשה זהו פסוק אחד "משוכפל", והוא: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך", והוא מופיע בשינויים קלים. לאור זאת נשאלת השאלה: מהיכן אנו למדים כיצד לייצר תפילין? משום מה, גם לא שמענו על מחלוקות בנושא.
  התשובה ניתנת בגמרא, במסכת מנחות לה. - "עשר הלכות למשה מסיני נאמרו בתפילין". טיבן של 'הלכות למשה מסיני' הוא, שאין בהן מחלוקת ושאין להן רמז בפסוקים, אלא: כך קיבל משה מסיני.
  המספר עשר מורה שיש כאן מסגרת של שלימות.

  לרכישה ישירות מאיתנו: ראה קטלוג :לחץ כאן.
  צור קשר ונשוב אליכם
  להלן הפרטים המהווים את המערכת הכוללת של הלכות ייצור התפילין:
 • "תיתורא"- רש"י: כמו סיפון באנייה, כלומר - הבסיס הרחב של בית תפילין, שבמרכזו ה"קציצה", - מקום הכלת הפרשיות.
 • "מעברתא" - מקום מעבר הרצועה – המנהרה שבשולי בית התפילין, שדרכה משחילים את הרצועה.
 • "שין של תפילין" - זו ה"שי"ן" החקוקה בשני צדי הבית של ראש. "שי"ן" אחת רגילה ו"שי"ן" שנייה עם ארבע זרועות.
 • "רצועות שחורות" - יש להדגיש כי לא מוזכר צבען של בתי התפילין עצמם. אכן צבע הבית בשחור הוא רק מדין "זה א-לי ואנווהו", כלומר שנקבע צבע זה משום נוי בהתאמה לצבע הרצועות . לפיכך פגימה בצבע הרצועות חמור יותר מפגימת צבע בבית. מכל מקום אם רוב הצבע קיים - הרצועה כשרה.
  רוחב הרצועה * לפחות ס"מ אחד. קרע מקומי פוסל את הרצועה ממנו והלאה. ממילא אם נותרה לפני החתך רצועת ראש המגיעה עד למינימום (תחתית החזה) כשרה.
 • "תפילין מרובעות" - שלושה סוגי ריבוע צריך שיהיו בתפילין: הן הבית העליון - "קציצה", הן הבסיס - ה"תיתורה", והן התפירה של העור הסוגר על הבתים מתחתיהם עם החלק התחתון של התיתורה: הקווים הנוצרים מהם חייבים להוות ריבוע לעצמם: אורכם יהיה כמידת רוחבם קדיחת החורים לפני התפירה בצורה נכונה –תתן ריבוע בתפירה בפועל.
  יש לציין שבית תפילין אינו קובייה, כלומר כלפי גובה הבית לא נקבע דבר בהלכה, ובלבד שהפרשיות יוכלו להיכנס אל תוכו בשלמותן.
  שחיקת פינות בריבוע הבית פוסלת אותו, החל מפגימה במידה של אחוז אחד בלבד. לדוגמא, אם ריבוע הבית הוא בן כ 3.5 ס"מ השחיקה של אחוז היא זעירה: כשליש המ"מ. לכן חשוב מאד לשמור על פינות הבתים משחיקה, וב"בית של יד" ההגנה נעשית באמצעות כיסוי קבוע גם בשעת הנחתן.
  הזוויות של "דופנות " הבית צריכות להיות ישרות וללא פגמים, בעומק של "חגירת ציפורן",
  כלומר במצב שבו העברת ציפורן על פני השטח לא תתעכב בפגימה בערך מ"מ אחד.
  שאר ההלכות-: הפרשיות "נכתבות על קלף ובדיו", 
 • נכרכות בשערן: כורכים את פרשיות התפילין הכתובות כהלכה, בשערות וחתיכת קלף, להגנת הפרשייה משחיקה, כורכים אותן סביב הפרשייה וכך מכניסים אותן לתוך בית התפילין. משתמשים בשערות מזנב עגל כמעין רמז לבקשת כפרה על חטא העגל, שעונשו נפרס לכל דור ודור – במנה קטנה. "וביום פוקדי ופקדתי".
 • קשר תפילין - צורת הקשרים ברצועות התפילין ביד ובראש הן צורותיהן של האות "יו"ד" ושל האות "שי"ן" – בהתאמה. ישנן שתי שיטות לקשר של ראש. אשכנז וספרד –ד' חזיתית או ד' בצד הפנימי.

  אחרי כל זה עדיין לא ברור מדוע הדברים ניתנו בע"פ ולא בכתב ?

  לטעמי, המשמעות היא רוחנית. אכן, אין כל חובה לרכוש תפילין או לייצר לעצמך תפילין. אפשר לצאת ידי חובה למהדרין בתפילין שאולות, וזאת בניגוד לארבעת המינים, שבהם נאמר: "ולקחתם לכם", ומזה נלמדת ההלכה שארבעת המינים צריכים להיות של כל אדם ואדם: "משלכם".
  כאן , לעומת זאת, רצתה התורה להפנים בנו את המסר, שעיקר התפילין, הוא תוכנן של הפרשיות,  ומהו עיקר תוכנן? - החיבור לארץ, לעם, ולתורה. זו הסיבה, אולי, שהלכות הייצור נמסרו בע"פ, כדי שיהיה ברור שהעיקר בהן הוא המהות ולא הכלי.
  לרכישת תפילין/ לקטלוג התפילין והטליתות:לחץ כאן.
  לטופס התעניינות לחץ כאן 
  למשוב לקוחות
  "רציתי לשאול-תפילין".
  סרטון: סדר הנחת תפילין 
 • מקורות נוספים: 
 • טיפים לשמירת התפילין
 • מהי בדיקת מזוזה ותפילין
 • הסב, רבינו תם והתפילין
 • בדיקת תפילין
 • תפילין שנפסלו ועוד
 • האות ש' בבית של ראש
 • תפילין בשבת, חינוך לקטן
 • ראה  ערך "תפילין" אנציקלופדיה יהודית באתר דעת.


לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
מקבץ קטעי עור בתהליך ייצור ראשוני של בתי תפילין יד. להגדלה : הקלקמקבץ קטעי עור בתהליך ייצור ראשוני של בתי תפילין יד. להגדלה : הקלק
משיכה ראשונה של עורות מעורף שור, בתים של תפילין ראש, לקראת המשך ייצורם . להגדלה : הקלקמשיכה ראשונה של עורות מעורף שור, בתים של תפילין ראש, לקראת המשך ייצורם . להגדלה : הקלק
בית תפילין ראש בייצור, מבט מלמטהבית תפילין 'ראש' בייצור, מבט מלמטה
סופר בכתיבת סתם- פרשיית תפילין ידסופר בכתיבת סת"ם- פרשיית תפילין 'יד'
בית תפילין של ראש ורצועות. ניכר באות ש שבצידו ובחריצים לכל אורכו. להגדלה : הקלקבית תפילין של ראש ורצועות. ניכר באות ש' שבצידו ובחריצים לכל אורכו. להגדלה : הקלק
בית תפילין ראש גסה בתהליך ייצורבית תפילין 'ראש' גסה בתהליך ייצור
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry