עמוד ראשי     english site     צור קשר

עלייה לתורה איך ומתי?

 

שאלה: האם ניתן לפרט בקיצור את דיני עליה לתורה?

עלייה לתורה-מאמרו של  הרב אורי סדן.( מתוך עולם קטן גליון 157 )

תשובה: שאלתך מתייחסת לעלייה לתורה, אולם המנהג המקורי היה, שמי שעולה לתורה-קורא בעצמו. למעשה, הקריאה הייתה מתחלקת בין מספר קוראים/ עולים לתורה, מתוך תפיסה כי לכל חלקי הציבור
יש חלק בתורה על כל חלקיה (על פי הגמרא במגילה כא:).
עם התמעטות היודעים לקרוא בתורה כראוי, והרצון לשתף את כלל הציבור בקריאה, נתפשט המנהג שבעל קורא אחד, קורא בעצמו ואחרים עולים לתורה ורק מברכים בקול.
כביטוי לתפיסה זו, ראוי להעלות לתורה גם אנשים שאינם מגדירים עצמם דתיים ואינם פוקדים את בית הכנסת באופן סדיר, ובכך לשתפם בקריאת התורה ולקרבם למי שנתנה. (אגרות משה או"ח ג',י"ב)
יתר על כן, מצוי שמגיעים לבית-הכנסת אנשים שאינם יודעים לקרוא כלל (כגון עולים חדשים). ביחס למקרים אלו נחלקו הפוסקים-יש אומרים שאין להעלותם (שו"ע קל"ט ב' וכך נוהגים הספרדים) ויש פוסקים המתירים להעלותם (רמ"א שם ג',וכך נוהגים האשכנזים).

    לקטלוג התפילין והטליתות.               
    לטופס התעניינות לחץ כאן
    סרטון וידאו עליה לתורה  
    למשוב לקוחות תפילין

                                  ברור התאריך העברי של יום הולדתך:

להלן קיצור הלכות עלייה לתורה :

כאשר קראו לאדם לעלות לתורה, (אין 'מעלים לתורה' מי שהינו בגיל פחות משלש עשרה שנים+יום), עליו להגיע אל הבימה במהירות ובדרך הקצרה ביותר, על מנת שלא לגרום לטורח הציבור. (מן הראוי להתעטף בטלית לכבוד הצבור והמעמד)
קודם הברכה, על העולה לראות היכן הוא עומד לקרוא (ויש שנהגו לנשק מקום זה ע"י ציצית או מטפחת).
אם טעה והקריאה אינה מהמקום עליו בירך, אלא ממקום אחר לגמרי שלא היה לנגד עיניו כלל, עליו לחזור ולברך (שו"ע ק"מ ,ג' ומ"ב שם) ויש אומרים שלא יברך (ילקוט יוסף ק"מ ,ד').

לאחר שראה, משאיר את ספר התורה פתוח ומברך מתוך סידור או בעצימת עיניים (מ"ב קל"ט,י"ט).
עליו לברך בקול כדי שישמעוהו הקהל, אך בדיעבד אינו מעכב (בה"ל ק"מ,ו').
בשעה שבה מברך, עליו להחזיק בספר התורה ועדיף להמשיך ולהחזיק בספר גם במהלך הקריאה (שו"ע ק"מ, י"א ומ"ב).
כשמתחיל בעל הקורא לקרוא, חובה על העולה לקרוא מאוד בלחש עם בעל הקורא, שכן הברכה שמברך העולה אינה על קריאת שליח הציבור, אלא על קריאתו שבלחש (שו"ע קמ"א,א').

קריאה זו צריכה להיות שקטה מאוד ועדיף שלא ישמיע לאוזניו (שו"ע קמ"א ב').

לאחר שסיים את הקריאה, יגלול את הספר ויברך "אשר נתן" (ואם טעה אינו חוזר ומברך). אע"פ שסיים את תפקידו ימתין עד העלייה הבאה, ורק לאחר גמר הקריאה של העולה הבא, יחזור למקומו בדרך הארוכה ( שו"ע קמ"א, ז')

לקטלוג התפילין.              
לטופס התעניינות, 
רוצה לשאול שאלה? לחץ כאן


צפו בסרטון בנושא: עלייה לתורה, לסרטונים לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
ארגז  ספר תורה ספרדי, משולב בעץ, אחד מתוך הקטלוג שלנוארגז ספר תורה ספרדי, משולב בעץ, אחד מתוך הקטלוג שלנו
ספר תורה בכתב אשכנזי צילום חלקי. להגדלה לחץ.ספר תורה בכתב אשכנזי צילום חלקי. להגדלה לחץ.
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry