עמוד ראשי     english site     צור קשר

על קריאת שמע/דרשת בר מצווה קצרה

 לקטלוג התפילין והטליתות  
 ל
סרטון               לטיפים לרוכש תפילין 
למשוב לקוחות
       
לטופס התעניינות בקניית תפילין 


 


בע"ה


ברשות הורי היקרים, ברשות הסבים והסבתות, ברשות הרבנים ואורחים נכבדים.
נתכנסנו כאן היום לשמוח איתי בסעודת מצווה ליום כניסתי לעול מצוות.

המצווה הראשונה בה פוגש הנער כשהוא נעשה "בר מצווה'', הינה מצוות קריאת שמע. מיד בצאת הכוכבים כשהוא נעשה בר מצווה הוא מתפלל ערבית וקורא קריאת שמע.
בפרשת שמע יש שתי מצוות. האחת, היא מצוות הקריאה, כפי שהזכרנו קודם והיא נלמדת מהפסוק "ודברת בם" וכפי שפוסק הרמב"ם בספר המצוות עשה י': "הוא שצוונו לקרוא קריאת שמע-ערבית ושחרית והוא אומר ודברת בם. וכבר נתבארו משפטי מצווה זו במסכת ברכות ושם נתבאר דקריאת שמע דאורייתא. (וזאת בניגוד לפוסקים הסבורים שקריאת שמע הינה דרבנן והציווי ודברת בם, הוא בדברי תורה, ולאו דווקא בקריאת שמע )וכן פוסק הרמב"ם 'ביד החזקה', בהלכות קריאת שמע, המצווה השניה, מצוות האמונה.

וכך כותב הרמב"ם בספר המצוות מצווה ב': "היא שציוונו בהאמנת האיחוד, והוא שנאמין בפועל המציאות וסיבתו הראשונה-אחד והוא אמרו יתעלה שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. וברוב המדרשות תמצאם אומרים על מנת לייחד שמי...ויקראו גם כן זאת המצווה מלכות שמים, כי הם יאמרו לקבל עליו עול מלכות שמים. רצה לומר להודות הייחוד ולהאמינו". וכך הוא פוסק ביד החזקה בפרק ג' מהלכות יסודי התורה.

משמעות הדברים היא, שאם ישנה אמונה שלימה בייחודו של הקב"ה, שהוא המלך היחיד ואין בילתו, ממילא, יש בכך קבלת עול מלכות שמיים, שלא תתכן מציאות של מלך,  בלא קבלת עול מלכותו .
וכן הדברים מובאים במשנה, בתחילת פרק שני במסכת ברכות :"אמר ר' יהושע בן קורחה,למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע, כדי שיקבל עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצוות."
בכל הדורות הביטוי של אמירת שמע ישראל, הינו חיבור ושייכות לעם ישראל מייחדי ה'. בכך בא לידי ביטוי נצחיותו של עם ישראל. ניתן לומר שבאמירת שמע ישראל, ישנה קריאה של אדם לחבירו : שמע ישראל, אך ניתן גם לפרש, שהאדם פונה אל עצמו ואומר שמע ישראל, קבל על עצמך להיות ישראל. במה אתה נעשה חלק מכלל ישראל, במה אתה מגלה את הישראליות שלך? בכך שאתה מקבל על עצמך ואומר שמע ישראל ה'...

זכיתי שמערב זה אני  חלק מציבור מייחדי שם ה' .

תודה רבה, להורי סבי וסבתי שחינכו והדריכו אותי ולכל המשפחה והידידים שבאו טרחו עזרו וברכו.

 ----------------------------------------------

 לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
מזוזה כשרה ובדוקה -הטקסט: שמע ישראל ופרשיית והיה אם שמעמזוזה כשרה ובדוקה -הטקסט: שמע ישראל ופרשיית והיה אם שמע
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry