עמוד ראשי     english site     צור קשר

על התפילין/דרשת בר מצווה

לטופס התעניינות.    
לקטלוג התפילין           
לטיפים לפני קניית תפילין  
למשוב לקוחות תפילין
לסרטון הנחת תפילין 

בע"ה

ערב טוב ושלום רב.

תודה רבה לכל האורחים היקרים, שהגיעו מרחוק ומקרוב .

ברשותכם, ברצוני לשתף אתכם בדברים אחדים, שהתחדשו לי במצוות התפילין, שזה עתה החילותי לקיימה.
מצות התפילין הינה מצוה חשובה, יחודית וחמורה .
חז"ל קבעו שהתפילין הינם "תפארת ישראל "
–ברכת "עוטר ישראל בתפארה", נאמרה על התפילין .
וכן הפסוק  בספר דברים: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך "-אומרת
הגמרא –אלו התפילין שבראש שמוטבע בהם מבחוץ- שם ה' (השי"ן בבית של ראש). חלק משם ש-ד-י.
ואולם עיקר התפילין הן הפרשיות שבתוכו !
וכך רואים אנו שהרמב"ם בתחילת הלכות תפילין, מגדיר את המצווה:
" –ארבע פרשיות אלו... המחופות בעור, נקראים תפילין". - כדי להדגיש שעיקר התפילין אלו הפרשיות.
ננסה אם כן, לבחון בקצרה מה ייחודן שלפרשיות התפילין.
עיון בתורה מגלה, שעם כל חשיבותה של המצוה, התורה לא פרטה  כלל, כיצד נראים
התפילין וכיצד יש לעשותם.
המעט שאנו מוצאים בתורה, נמצא אמנם באותן ארבעת הפרשיות, אך אלו פסוקים קצרים
שהתוכן חוזר על עצמו –"וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך". (בשינויים קלים).
לכאורה, היינו מצפים שמצווה חמורה כל כך המקויימת כל יום, יהיו בה פסוקים רבים. ואולם גם במעט שכתוב כאן אנו מוצאים שהמילה –לאות- מופיעה בכל ארבעת המקומות. מה יש כאן לאותת ?
תמיהה נוספת –מדוע אין מרגילים ילדים בגיל חינוך, לקיים מצווה זו כמו שאר המצוות ?
לצורך הבנת העניין ופתרון השאלות הנ"ל –עלינו לנתח את תכני ארבע פרשיות אלו שבתפילין.

הפרשיה הראשונה –"קדש"-עניינה המרכזי –קדושתה וחשיבותה של ארץ ישראל -ארץ הקודש .
הפרשיה השניה –"והיה כי"- עניינה, הסגולה המיוחדת שלנו כעם קדוש :'בני בכורי ישראל',
ממלכת כהנים וגוי קדוש.
ואילו פרשיות שמע והיה אם שמע: קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות.(התורה)
המסקנה אם כן ברורה :
לב התפילין –אלו הפרשיות, שהחוט המקשר ביניהם הינו = ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל .
לפיכך, הנחת תפילין, הינה הזדהות מחודשת, יום יומית עם שלש היסודות הציבוריים שלנו:
הארץ, העם  והתורה .
הנחת תפילין, הינה, התחברות עם הכלל, עם האומה, החותרת להגיע לארץ המיוחדת, כציבור
ושם לקיים את אורח חייה המיוחד, כאור לגויים. הבאת דבר ה' לעולם.

זהו ה'איתות' (וקשרתם לאות) של כל אחד מאיתנו, בעת הנחת תפילין.
עתה גם ברור, מדוע ילד קטן, לא מתרגל, הנחת תפילין,
משום שזו מצווה," לאות" –(להזדהות עם דברים לאומיים-ציבוריים) התחברות לרעיונות אלו
צריכה, קצת בגרות והבנה. אין בהנחת תפילין מעשה טכני אלא חיבור נפשי לתכני הפרשיות.
ואולי זו גם הסיבה, שהתורה השאירה את פרטי הכנת התפילין, ל'הלכות למשה מסיני'- כדי
להדגיש שכל עניינה של המצווה, הינו המסר החשוב, התוכן (ולא איך עושים?). וכמו להבדיל –היוצא
להפגנה –נושא שלט פשוט ותמציתי, ("לחם עבודה"), ללא פרוט יתר, אודות טיב השלט ועלותו.

העדר פרוט איך עושים תפילין מדגיש  שמצות התפילין אינה בפרטי החומרים והעשייה, אלא
ברעיון החשוב - בהתקשרות וההזדהות עם העם, הארץ והתורה. ובאמת בניגוד ללולב, אין צווי להניח תפילין "שלך" -משלכם. (בבעלותכם),כלומר ,כלל אין צורך אישי לעשות תפילין.כל יום איננו עושים תפילין.כל יום אנו חוזרים ומזדהים עם תכני הפרשיות כאמור למעלה.
זוהי גם, אולי, תמצית הגמרא, האומרת שהקב"ה כביכול ' מניח תפילין' ובפרשיותיו מופיע
הפסוק: "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". גם כאן –הארץ, העם ומיחדי שם ה' –אחד.

יהי רצון, שכולנו נזכה מדי יום בעת הנחת תפילין, לכוין לתכלית מצווה חשובה זו.
כאן המקום, להודות ולהוקיר את הורי ואחי וכל מחנכי ושאר הקרובים והחברים, שליוו אותי
בחום ואהבה עד הלום.

תודה לכלכם וערב מהנה ונעים.

-------------------------------------לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
פרשיות תפילין של יד .לפני הכנסתן לבית התפיליןפרשיות תפילין של יד .לפני הכנסתן לבית התפילין
מיקום תפילין של יד.מיקום תפילין של יד.
סופר סתם בכתיבת תפילין. להגדלה - לחץ.סופר סת"ם בכתיבת תפילין. להגדלה - לחץ.
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry