עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > משוב מהרב של שדמות מחולה

משוב מהרב של שדמות מחולה

בס"ד, חשון תש"ע

לר' בצלאל ארליך הי"ו
השלום והברכה
וברכת ה' עליך

     ברצוני לבטא במילים אלה את תודתי והערכתי לך ולמפעלך בעקבות החויה האישית והמשפחתית שעברנו עימך ועם בננו אמיתי יעקב נ"י, לקראת הנחת התפילין.
כאשר פנינו אליך ובה בקשתנו לקנות ממך את הפרשיות והבתים, הצעת לנו לבוא לביתנו ולשתף אותנו בלימוד משותף לקראת ההנחה הראשונה. לא שערתי אז - כמה תהיה פגישה זו חשובה וחוויתית עבורנו.
ישבנו זמן ממושך - למעלה מ 3 שעות - בנחת ובשמחה - יחד איתך ולמדנו על התפילין ומשמעותם, על עם ישראל, א"י ותורת ישראל המוזכרים בפרשיות התפילין. הסברת בטוב - טעם, על מבנה התפילין וצורת האותיות בבהירות ובמסירות, וכל זה כאשר כל בני המשפחה, כולל הילדים הצעירים, מקשיבים ומסתכלים, לומדים ומפנימים.
זכיתי אז לגילוי פשט חדש של פסוקי התורה בפרשת 'ואהבת'. כיצד  "ולמדתם אותם את בניכם...בשבתך בביתך...וקשרתם לאות על ידך" - יוצרים המשכיות אחת. למדנו בבית על קשירת התפילין והנחתם, על משמעותם וקדושתם.
ראינו לפנינו, לא רק אדם ישר המסור למלאכתו, לא רק ירא שמים המקפיד על הלכות התפילין ועל הידורם מכל הבחינות - כולל הקפדה על הכנסה כספית שתיעשה בדרך הישר, אלא ראינו שליח, שחפץ לחבר את בני ישראל למצות תפילין ולמי שציוה עליהם.
     ישר כחך, בצלאל. יצליח ה' מעשיך ויזכו עוד רבים ללמוד ולעשות, לשמור ולקיים את מצוות התפילין ומתוך כך נזכה כולנו לכך, שתורת ה' תהיה בפינו ולא תסור התורה מפינו ומפי זרענו מעתה ועד עולם.

                                           בברכה ותודה

                                אמיתי, אלישע וחגית פיקסלר
                                          שדמות מחולה

להתעניינות או הזמנת תפילין,
לטיפים לפני קניית תפילין
לחזרה לקטלוג התפילין

                                      לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
על מהות התפילין לבר המצווהעל מהות התפילין לבר המצווה
לימוד מונחה אודות התפיליןלימוד מונחה אודות התפילין
מכתב משוב קניית תפילין עי הרב אלישע פיקסלר, להגדלה לחץמכתב משוב קניית תפילין ע"י הרב אלישע פיקסלר, להגדלה לחץ
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry