עמוד ראשי     english site     צור קשר
Skip Navigation Links > > טופס/חוזה הזמנת ספר תורה

טופס/חוזה הזמנת ספר תורה

 

 למשוב לקוחות ספרי תורה         לטיפים בנושא ספר תורה       ראה גם 'תשובות לקונה ספר תורה 


בע"ה _________________________________


הסכם / חוזה לכתיבת ספר תורה מסופר
טופס זה מהווה שטר בוררין כמשמעו בחוק ובהלכה

בין המזמין: _____________________________________________________

______________________________________________________________


ובין :___________________________________________________________

______________________________________________________________

בדבר הזמנת ספר תורה בהתאם למוסכם במפרטים להלן:
(מחק את המיותר)

א.סוג הכתב וגובה הקלף:


ספר תורה מהודר/כשר,בכתב אשכנזי /בית יוסף , בגובה: 45/48/50 ס"מ .

ספר תורה: מהודר/כשר, בכתב ספרדי,  בגובה: 45/48/50/55/60 ס"מ

ספר תורה  מהודר/כשר, בכתב האר"י /חסידי,  בגובה:45/48/50/ ס"מ.

ב.הסופר

הסופר מצהיר בזאת, שיש לו הידע ההלכתי והנסיון המעשי במלאכתו
כולל הסמכה מ"משמרת סת"ם" או 'יד רפאל'.

המזמין מצהיר, שראה/לא ראה וקיבל דוגמת כתב היד האמור ע"ג יריעה/ צילום .

ג.הגהות, תיקונים, ותיוג:

 אחרי סיום התיוג יועבר ספר התורה להגהה אנושית והגהת מחשב – (דיסק מחשב יוגש עם ספר התורה, כולל נספחי הטעויות שנתגלו במהלך הבדיקה הראשונה) והגהה אנושית (בידי מגיה מוסמך) אחת/שתיים.
ספר התורה יימסר נקי מכתמי דיו וסימני עיפרון מבפנים ומבחוץ.
כל הערות ההגהה,יתוקנו במלואן,
.

דו"ח בדיקת המחשב של ספר התורה, על כל נספחיו, יימסר למזמין. 
המגיה/ים  יגיש בכתב, אישור על ביצוע הגהה.  
המזמין יקבל/לא יקבל, את הספר לאישור ______ יום   לפני/אחרי התפירה.

כתיבת ספר התורה תעשה בקולמוס: נוצה/מתכת/פלסטיק/קנה.


למזמין שמורה הזכות, לדרוש החלפת יריעה שנעשו בה תיקונים לא נאים המורידים את מעמד הספר בהגדרתו  (כמו ממהודר לכשר וכדומה). ללא תמורה נוספת. סעיף זה יבוצע רק אחרי שרב  מורה הוראה בענייני סת"ם, אישר את חומרת הדבר.

תיוג ספר התורה יעשה בדיו / ברפידוגרף.
אותיות אחרונות: בסוף הספר יושארו /לא יושארו מספר אותיות, בתיאום מראש (כמה אותיות וכיצד) - לטקס הכנסת הספר להיכל.


הכל ייעשה בהתאם לפרטי ההלכות בעניין כתיבת ספר תורה, על פי מסורות והנהגות
אשכנזיות/ספרדיות/חסידיות
.

ספר התורה יימסר כשהוא תפור /לא תפור,מחובר גם לעצי חיים/ארגז/ תיק לספר תורה בכתב ספרדי.
על כל חיבורי היריעות מאחור יודבקו/לא יודבקו, מדבקות קלף למניעת קרעים.
ספר  הנ"ל יימסר למזמין בכתובת הבאה:______________________

 בתאריך____________________


במקרה של אילוצי כח עליון וכדומה, תינתן ארכה מוסכמת בהתאם לנסיבות, או פתרון אחר על דעת הצדדים.

מחיר הספר:

עבור כתיבת ספר התורה יקבל הסופר / הספק________________________   לא / כולל מע"מ:________________________

המחיר סופי ואינו צמוד./המחיר צמוד ל_______________________________________

תנאי תשלום:

מסלול 1: בהתאם לקצב השלמת ספר התורה - 1/3 בהזמנה, 1/3 בגמר 70%

מהכתיבה. היתרה בגמר הכתיבה/ במסירת הספר.

מסלול 2: מקדמה על סך___________ והיתרה כמפורט להלן:

____________________________________________________

____________________________________________________

המחיר כולל / אינו כולל, את הפריטים הבאים :

קלף, תפירת היריעות, הגהת מחשב והגהה אישית.
סה"כ תוספת של:_______ ש/$ 

שישולמו בנפרד, ישירות לנותני השרותים .

העלויות הנ"ל אינן כוללות עצי חיים לספר תורה / ארגז לספר תורה / מעיל לספר תורה / רימונים וכו'.

עבור פריטים אלו ייערך הסכם נוסף.

לחילופין: המזמין יספק בעצמו את הקלף באופן הבא:___________________________________

המחיר כולל / לא כולל, התייצבות הסופר, לטקס הכנסת ספר התורה וכתיבת אותיות אחרונות.

עבור נוכחות בטקס ישולם סך______________ או שתנתן זכות 'מכירת אותיות' לסופר.

בעלות על ספר התורה: עד תום פרעון תשלום מלוא הסכם זה, הספר נשאר בבעלות הסופר / הספק.

בוררות: הסכם זה הינו שטר בוררין כמשמעותו בחוק. במקרה של אי הסכמה בין הצדדים יובא העניין

לבורר ________________________________ או בפני בי"ד לממונות "ארץ חמדה"

 

או___________________________. 


קנסות:
א.
במקרה של הפרה מהותית של תנאי הסכם זה, זכותו של הניזו לגבות קנס עבור הנזק.
גובה הקנס ייקבע ע"י הגוף הבורר . 

ב. קנס ביטול : על ביטול ההזמנה אחרי שכבר נכתב מעל 20% מהספר, ישלם המבטל  לניזק סך ______________ ש'/$

אחריות/טעויות בספר תורה: אם יימצאו טעות/טעויות מהותיות,  גם אחרי זמן רב, היא תתוקן ללא תמורה בתוך 14 יום מהודעה לסופר על כך.
הסופר רשאי למנות סופר מוסמך אחר שיבצע את התיקון עבורו.
אם יימצאו אותיות מוחלפות ח סרות או יתרות יותר מפעמיים, יועבר ספר התורה בדיקת מחשב חוזרת, על חשבון הסופר/הספק.

הסכם זה נחתם ע"י הצדדים ולראיה באו הצדדים בזה על החתום לקמן:המזמין או בא כוחו                                                                  הסופר/ הספק 

 למשוב לקוחות ספרי תורה      לטיפים בנושא ספר תורה   ראה גם 'תשובות לקונה ספר תורה 

 ראו גם 'טופס הפקדת ספר תורה' כאן באתר: טיפים ומאמרים (כאחד מן המאמרים)

 

 

 

 

 לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
תיק/ ארגז לספר תורה  ספרדי דגם בבליתיק/ ארגז לספר תורה ספרדי דגם בבלי
יריעת ספר תורה לפני תפירהיריעת ספר תורה לפני תפירה
מעיל לספר תורה דגם ירושליםמעיל לספר תורה דגם ירושלים
תיק לספר תורה דגם עשרת הדברותתיק לספר תורה דגם עשרת הדברות
כתיבת אותיות אחרונותכתיבת אותיות אחרונות
פרשת האזינו בצילום נגטיבפרשת האזינו בצילום נגטיב
ארגז/תיק ספר תורה וילנאארגז/תיק ספר תורה וילנא
תקריב קטע כתב ספר תורה אשכנזיתקריב קטע כתב ספר תורה אשכנזי
פרוכת תוצרת חגיתפרוכת תוצרת חגית
עצי חייים לספר תורה אשכנזיעצי חייים לספר תורה אשכנזי
כלי עבודת סופר סתםכלי עבודת סופר סת"ם
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry