עמוד ראשי     english site     צור קשר

דרשת בר מצווה הכרת טובה

ובכן נחזור למודים דרבנן-הגמרא במסכת סוטה דף מ' אומרת:"בזמן ששליח ציבור אומר מודים,העם מה הם אומרים?"-המפרשים על הדף שואלים ,מדוע שהחזן לא יוציא אותנו ידי חובה גם בברכה זו?והתשובה הנפלאה, שמובאת היא: כי מישהו אחר לא יכול להודות במקומך! הוא יכול לבקש רפואה וגשמים, אך הודאה צריכה לבוא ישירות מהמוטב!!!

ובכן בואו ונראה כעת מילה במילה את נוסח ברכת מודים דרבנן כפי שמובאת בגמרא שם: אמר רב :מודים אנחנו לך ה' אלקינו על שאנו מודים לך. ושמואל אמר: אלקי בשר, על שאנו מודים לך. רבי סימאי אמר: יוצרינו יוצר בראשית על שאנו מודים לך.נהרדעי אמרי משמיה דרבי סימאי: ברכות והודאות, לשמך הגדול על שהחייתנו וקיימתנו, על שאנו מודים לך. רב אחא בר יעקב מסיים בה הכי :כן תחיינו ותחננו ותקבצינו ותאסוף גלויותינו לחצרות קדשיך לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם, על שאנו מודים לך. אמר רב פפא הילכך נימרינהו לכולהו-נאמר את כל הנוסחאות.
רש"י מסביר מה פירוש מודים אנחנו על שאנו מודים?רוצה לומר:ומודים אנחנו לך על שאנחנו מודים לך,כלומר על שזיכיתנו להודות לך. אכן אנו כאן כדי לומר את כל הנוסח המוצע של מודים דרבנן.


לראש העמוד
שלח לחבר
הדפס עמוד
הוסף למועדפים
תפילין כרוכות על יד שמאלתפילין כרוכות על יד שמאל
עמוד ראשי  |  מי אנחנו  |  מוצרים  |  בר מצוה  |  סרטונים  |  בדיקות ותיקונים  |  רציתי לשאול  |  מאמרים וטיפים  |  נוהל הזמנה  |  צור קשר  |  מפת אתר
יותר מסת"ם חספין 12920 | טל: 04-6763798 | נייד: 050-5707507 | info@soferstam.co.il | כל הזכויות שמורות © 2012      site by entry